EBS Logistics nhận vận chuyển hàng Pin Lithium được đóng gói theo kiện hàng rời hoặc đóng gói chung với thiết bị hoặc có sẵn trong thiết bị. Để quá trình vận chuyển Pin Lithium được an toàn, người gửi hàng cần nắm rõ các thông tin và tuân thủ các quy định vận chuyển như sau:

  • Pin Lithium được phân loại là Hàng hóa Nguy hiểm;
  • Có các quy định vận chuyển đối với Pin Lithium;
  • Không chấp nhận vận chuyển Pin bị lỗi, hư hỏng và Pin là hàng thu hồi;
  • Người gửi hàng chịu trách nhiệm pháp lý về việc tuân thủ và sự an toàn trong vận chuyển Pin Lithium;
  • Việc vận chuyển an toàn các hàng hóa bằng đường hàng không và tuân thủ đầy đủ các quy định của ICAO / IATA là trách nhiệm pháp lý của Người gửi hàng. IATA và EBS đã cung cấp nhiều tài liệu hướng dẫn để giúp Người gửi hàng có thể hiểu và tuân thủ theo các quy định.

Pin Lithium được phép gửi:

  • Pin được vận chuyển dưới hình thức từng lô hàng riêng lẻ (hàng rời / hàng nguyên kiện), ví dụ: bộ sạc pin di động.
  • Được đóng gói chung với thiết bị (Thiết bị và pin được đóng gói cùng nhau), ví dụ: Camera và Pin đi kèm.
  • Có sẵn trong thiết bị (Pin đã được lắp vào thiết bị), ví dụ: Máy tính bảng có tích hợp sẵn Pin Lithium.

Pin Lithium không được phép gửi:

  • Pin Lithium đã xác định hoặc nghi ngờ bị lỗi hoặc hư hỏng hay bị thu hồi có nguy cơ cao về an toàn đối với người và tài sản, và không được phép vận chuyển bằng máy bay trong bất kỳ trường hợp nào.
  • Trong trường hợp Pin Lithium đã xác định hoặc nghi ngờ bị lỗi hoặc hư hỏng hay bị thu hồi có trong máy tính xách tay, điện thoại di động hoặc thiết bị khác, pin phải được tháo ra trước khi EBS có thể chấp nhận lô hàng.

Quý khách có nhu cầu gửi Pin Lithium vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.

Dịch vụ & Tin tức mới