Vận chuyển hàng có Pin Lithium

Chấp nhận vận chuyển Pin Lithium đóng gói theo hướng dẫn Phần II mục 965, 966, 967, 969 và 970

EBS nhận vận chuyển các lô hàng có chứa Pin Lithium đóng gói theo Mục II 965, 966, 967, 969 và 970 đi quốc tế. Dịch vụ chuyên nghiệp, hỗ trợ các thủ tục khai báo Hải quan và An ninh hàng không hàng nguy hiểm.

Pin Lithium là một loại hàng hóa nguy hiểm ảnh hưởng đến tính an toàn trong trong ngành vận chuyển hàng không. IATA/ICAO đã đưa ra các quy định để quản lý chặt chẽ hơn việc vận chuyển hàng hóa có Pin Lithium. Người gửi hàng phải chịu trách nhiệm 100% về mặt pháp lý trong việc khai báo và vận chuyển mặt hàng này.

Nhằm tránh những hậu quả không mong muốn, khách hàng vui lòng thông báo cho EBS khi có nhu cầu gửi hàng hóa có chứa Pin Lithium. Chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn về những quy định an toàn mới nhất về hàng hóa nguy hiểm của IATA/ICAO.

Lô hàng chứa Pin Lithium được xem xét chấp nhận vận chuyển dựa trên hướng dẫn đóng gói của mục II:

  • Nếu đóng gói theo hướng dẫn mục II 968 (Pin kim loại Lithium rời) sẽ bị từ chối vận chuyển.
  • Đóng gói theo hướng dẫn mục II 965 được chấp nhận vận chuyển trên máy bay trở hàng.
  • Đóng gói theo hướng dẫn mục II 966, 967, 969, 970 được chấp nhận vận chuyển.

Ví dụ về một số trường hợp hàng hóa có chứa Pin Lithium được chấp nhận vận chuyển:

  • Pin Lithium được đóng gói và vận chuyển riêng biệt: sạc dự phòng.
  • Pin Lithium được đóng gói riêng nhưng vận chuyển chung với thiết bị trong cùng một hộp: Một máy chụp ảnh với một pin Lithium thay thế.
  • Pin Lithium được chứa hoặc được cài đặt trong thiết bị và được vận chuyển trong cùng một hộp: một máy tính bảng có tích hợp pin Lithium bên trong.

Những lô hàng có chứa Pin Lithium được chấp nhận vận chuyển sẽ có thêm *phụ phí vận chuyển hàng nguy hiểm.

Liên hệ
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon