Chat hỗ trợ
Chat ngay
Chuyển phát nhanh EBS

EBS Logisitics cập nhật và hướng dẫn chi tiết thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Thông tin rõ ràng, minh bạch, chính xác. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ cho mọi khách hàng.

Quy trình làm thủ tục Hải quan Nhập khẩu hàng hóa

2022-05-03T02:57:24+07:00

Quy trình làm thủ tục hải quan hàng nhập khẩu sẽ phụ thuộc vào từng loại hàng hoá khác nhau doanh nghiệp sẽ cần làm các thủ tục khác nhau.

Quy trình làm thủ tục Hải quan Nhập khẩu hàng hóa2022-05-03T02:57:24+07:00

Hàng xuất khẩu có điều kiện

2022-04-06T04:24:42+07:00

Thực hiện theo Phụ lục III, “Danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép, điều kiện” được ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính

Hàng xuất khẩu có điều kiện2022-04-06T04:24:42+07:00

Hàng nhập khẩu có điều kiện

2022-04-06T04:23:15+07:00

Thực hiện theo Phụ lục III, “Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện” được ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính

Hàng nhập khẩu có điều kiện2022-04-06T04:23:15+07:00

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu

2022-04-06T04:11:00+07:00

Thực hiện theo Phụ lục I, “Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu” được ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu2022-04-06T04:11:00+07:00

Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu

2022-04-06T04:09:23+07:00

Thực hiện theo Phụ lục I, “Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu” được ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi

Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu2022-04-06T04:09:23+07:00
Go to Top