Chat hỗ trợ
Chat ngay
Tư vấn thủ tục Hải quan nhập khẩu2022-05-03T02:29:22+00:00

Tư vấn thủ tục Hải quan Nhập khẩu

Quy trình làm thủ tục Hải quan Nhập khẩu hàng hóa

Quy trình làm thủ tục hải quan hàng nhập khẩu sẽ phụ thuộc vào từng loại hàng hoá khác nhau doanh nghiệp sẽ cần làm các thủ tục khác nhau. Tuy nhiên, một quy trình cơ bản sẽ bao gồm 9 bước. I. Các bước trong quy trình làm thủ tục hải quan hàng nhập khẩu: Tuỳ vào từng loại hàng hoá, hàng hoá thông thường hay đặc biệt, doanh nghiệp sẽ cần làm các thủ tục hải quan khác

Hàng xuất khẩu có điều kiện

Thực hiện theo Phụ lục III, “Danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép, điều kiện” được ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương.   PHỤ LỤC III DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU THEO GIẤY PHÉP, ĐIỀU KIỆN (Kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ) Danh mục này áp dụng cho

Hàng nhập khẩu có điều kiện

Thực hiện theo Phụ lục III, “Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện” được ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương.  PHỤ LỤC III   DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP, ĐIỀU KIỆN (Kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ) Danh mục này áp dụng cho hoạt

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu

Thực hiện theo Phụ lục I, “Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu” được ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương. PHỤ LỤC I  DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU (Kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ) Danh mục này áp dụng cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa mậu dịch, phi

Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu

Thực hiện theo Phụ lục I, “Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu” được ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương. PHỤ LỤC I DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM NHẬP KHẨU (Kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ) Danh mục này áp dụng cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa mậu dịch, phi

Tư vấn & Gửi hàng

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ từ 07:30 – 22:00 trừ Chủ nhật và ngày nghỉ lễ Tết

avada-taxi-call-us

Gọi điện

Điện thoại: 024.3554 2345
Hotline: 0966 88 40 44

avada-taxi-email

Gửi email

Email: ebs.hanoi@gmail.com

Go to Top