Chat hỗ trợ
Chat ngay

Cập nhật các thông tin vận chuyển và hải quan trên toàn thế giới.

Vận chuyển Pin Lithium

2022-04-01T10:35:00+00:00

EBS Logistics nhận vận chuyển hàng Pin Lithium được đóng gói theo kiện hàng rời hoặc đóng gói chung với thiết bị hoặc có sẵn trong thiết bị. Để quá

Vận chuyển Pin Lithium2022-04-01T10:35:00+00:00

Quy định nhập khẩu đối với hàng gia dụng đã qua sử dụng và đồ dùng cá nhân vào Indonesia

2022-03-28T03:38:56+00:00

Documents Required from shipper for working expats Original Passport Original Residence permit (ITAS Card) valid for 12 months – Issued by Indonesia’s Immigration office Original Work Permit (IMTA) valid for

Quy định nhập khẩu đối với hàng gia dụng đã qua sử dụng và đồ dùng cá nhân vào Indonesia2022-03-28T03:38:56+00:00

Ảnh hưởng dịch vụ do tình hình tại Ukraine

2022-03-03T08:10:18+00:00

Do tình hình hiện tại tại Ukraine, các dịch vụ sau đây sẽ bị tạm ngừng: Tất cả các dịch vụ đến và đi từ Ukraine. Tất cả các dịch

Ảnh hưởng dịch vụ do tình hình tại Ukraine2022-03-03T08:10:18+00:00
Go to Top