Thời gian và Cước phí

Thời gian vận chuyển

Thời gian vận chuyển là khoảng thời gian dự kiến để giao phát thành công lô hàng trong điều kiện lý tưởng. Khoảng thời gian này không bao gồm các khoảng thời gian ngoài tầm kiểm soát của đơn vị vận chuyển như: thời gian thông quan xuất nhập khẩu, chậm trễ/hủy chuyến bay, thiên tai, hỏa hoạn…

Cước phí vận chuyển

Cước phí vận chuyển được tính trong điều kiện bình thường, và áp dụng với các loại hàng hóa thông thường. Cước phí vận chuyển chưa bao gồm các phụ phí vận chuyển theo quy định như: phụ phí xăng dầu, phụ phí phát hàng khu dân cư, phụ phí phát hàng vùng sâu xa… Cước phí vận chuyển cũng chưa bao gồm các loại thuế theo quy định của Nước xuất và Nước nhập.

Liên hệ
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon