Có hiệu lực từ ngày 30 tháng 3 năm 2020, Tổng cục Hải quan và Tiêu thụ đặc biệt ở Indonesia đã đơn giản hóa các yêu cầu nhập khẩu đối với thiết bị y tế vì chính phủ đang tiếp tục chiến đấu với đại dịch gây ra bởi virut Corona. Việc một số loại thiết bị y tế như khẩu trang sẽ yêu cầu đề xuất miễn giấy phép từ Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia (BNPB). Chi tiết tại http://www.beacukai.gl.id. Thuế thông thường sẽ áp dụng cho các lô hàng không có như đề xuất từ BNPB.

Dịch vụ & Tin tức mới