Phụ phí nhiên liệu

Phụ phí nhiên liệu là khoản phụ phí tính thêm vào chi phí mà khách hàng phải trả cho tất cả các lô hàng. Phụ phí nhiên liệu thay đổi tăng hoặc giảm theo chu kỳ (một tuần hoặc một tháng tùy theo quy định của từng hãng vận chuyển) theo sự thay đổi của giá xăng dầu trên thế giới.

Các ngày hiệu lực

Phụ phí

14 tháng 12, 202011,25%
07 tháng 12, 202010,75%

Các ngày hiệu lực

Phụ phí

Tháng 1 năm 202112,5%
Tháng 12 năm 202011,75%

Các ngày hiệu lực

Phụ phí

14 tháng 12, 202012,5%
07 tháng 12, 202011,5%

Các ngày hiệu lực

Phụ phí

14 tháng 12, 202013,0%
07 tháng 12, 202012,5%

Chuyên tuyến Malaysia, Singapore, Taiwan, China: 20%

Liên hệ
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon