Khiếu nại và Đền bù

Khiếu nại

Khách hàng có quyền khiếu nại với chúng tôi để đảm bảo quyền lợi trong những trường hợp sau đây:

 1. Lô hàng bị chậm toàn trình so với công bố mà nguyên nhân không phải từ những lý do bất khả kháng hay ngoài tầm kiểm soát.
 2. Lô hàng bị hư hỏng bởi lý do vận chuyển.
 3. Lô hàng bị mất mát, thất lạc bởi lý do vận chuyển.

Thời hạn khiếu nại: Không quá 30 ngày kể từ ngày gửi và không quá 07 ngày kể từ ngày thông báo phát bưu gửi. Quá thời hạn này EBS không có trách nhiệm giải quyết khiếu nại.

Thời hạn giải quyết khiếu nại: Không quá 03 tháng kể từ ngày nhận được đầy đủ nội dung khiếu nại của khách hàng.

Việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi toàn bộ được xác định theo mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ mà khách hàng sử dụng.

Việc bồi thường trong trường hợp bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi một phần được xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế, nhưng không cao hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ mà khách hàng sử dụng, trừ trường hợp EBS và khách hàng có thỏa thuận khác.

* Lưu ý: Những lô hàng được kết nối qua các dịch vụ bên thứ ba thì lấy quy định khiếu nại của bên thứ ba làm cơ sở thực hiện.

Bồi thường

1. Với dịch vụ quốc tế thông thường:

Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường:

 • Bưu gửi là tài liệu dưới 2.5kg: hoàn trả lại cước và bồi thường 1.000.000đ/bưu gửi.
 • Bưu gửi là tài liệu trên 2.5kg và hàng hóa: hoàn trả lại cước phí đã thu (không hoàn trả các chi phí xử lý hàng như: đóng gói, kiểm dịch, khử trùng… nếu có) và bồi thường tiền hàng bằng giá trị nhỏ hơn giữa hai giá trị sau: 1- giá trị kê khai trên vận đơn hoặc invoice hoặc hóa đơn gửi hàng; 2- 12.3USD/1kg cân nặng nhưng tối đa không quán 100USD/bưu gửi.

Trường hợp khách hàng có sử dụng thêm các dịch vụ gia tăng trách nhiệm bồi thường (khai giá, bảo hiểm): bồi thường theo dịch vụ đã sử dụng.

Tiền bồi thường được thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam. Được chi trả trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày hai bên đồng ý xác nhận đền bù hoặc tùy theo thỏa thuận của hai bên.

KHÔNG bồi thường thiệt hại gián tiếp ngoài hợp đồng hoặc các nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ không đảm bảo chất lượng mà hai bên đã thỏa thuận.

* Lưu ý: Những lô hàng được kết nối qua các dịch vụ của bên thứ ba thì bồi thường theo mức bồi thường của bên thứ ba.

2. Với các dịch vụ khác:

Áp dụng với các dịch vụ chuyên tuyến Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore.

a. Dịch vụ tiêu chuẩn:

Bồi thường bằng 03 lần giá cước vận chuyển đã thu. Lưu ý: không hoàn trả giá cước.

b. Dịch vụ khai giá, bảo hiểm hàng gửi:

 • Mức phí dịch vụ 5%: bồi thường 70% giá trị lô hàng đã kê khai và trả phí.
 • Mức phí dịch vụ 7%: bồi thường 100% giá trị lô hàng đã kê khai và trả phí.

* Lưu ý: không hoàn trả lại cước phí.

Miễn trách nhiệm bồi thường

EBS không bồi thường tiền hàng và không hoàn cước phí trong những trường hợp sau:

 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm hợp đồng của người gửi sử dụng dịch vụ bưu chính hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của vật chất chứa trong bưu phẩm đó.
 • Người sử dụng dịch vụ không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng bưu gửi.
 • Bưu gửi đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận bưu gửi.
 • Bưu gửi bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật Việt Nam, của nước nhập hoặc tại các nước trung chuyển trong quá trình vận chuyển.
 • Người sử dụng dịch vụ không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo quy định.
 • Không bồi thường thiệt hại giá tiếp hoặc nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ không đảm bảo chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp đã công bố.
 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của phát luật.
Liên hệ
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon