PHẦN 1: ĐIỀU LỆ VẬN CHUYỂN

Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ ngày 06 tháng 08 năm 2021 của Giám đốc Công ty TNHH Thương mại EBS Việt Nam.

I. Quy định về hàng hóa vận chuyển

 • Thuốc phiện, các hợp chất từ thuốc phiện, chất kích thích thần kinh, chất gây nghiện, các chất ma túy.
 • Vũ khí, đạn dược, trang thiết bị quân sự.
 • Các chất dễ cháy nổ, chất phóng xạ hoặc các chất nguy hiểm.
 • Vàng, bạc, bạch kim, đá quý và các kim loại quý khác.
 • Tiền mặt, tiền Việt Nam, giấy bạc ngân hàng, tiền giấy, tiền xu.
 • Các chất dễ cháy nổ, chất phóng xạ hoặc các chất nguy hiểm.
 • Các vật phẩm, văn hóa phẩm, ấn phẩm, tài liệu đồi trụy, phản động nhằm phá hoại trật tự công cộng, chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 • Các bộ phận cơ thể người hoặc tro cốt.
 • Chiến lợi phẩm từ việc săn động vật, các bộ phận như ngà voi và vây cá mập, cơ thể động vật hoặc tro cốt, các chế phẩm từ động vật, hoặc bị cấm vận chuyển bởi công ước Thương mại Quốc tế về các loài động, thực vật hoang dã Nguy cấp (CITES) và/hoặc pháp luật địa phương.
 • Các vật phẩm và hàng hóa cấm lưu thông: hàng lậu, hàng nhái, chất kích thích, chất gây mê.
 • Sinh vật sống (bao gồm động vật có vú, bò sát, cá, động vật không xương sống, lưỡng cư, chim, côn trùng, ấu trùng và nhộng).
 • Pin Lithium không đi kèm thiết bị.
 • Đồ cổ hoặc các tác phẩm nghệ thuật trị giá cao.
 • Điện thoại Samsung Galaxy Note7 và các thiết bị Samsung Note7.
 • Vật phẩm hàng hóa từ Việt Nam gửi đi các nước mà pháp luật Việt Nam quy định cấm xuất khẩu hoặc pháp luật của nước nhận quy định cấm nhập khẩu.
 • Vật phẩm, hàng hóa từ nước ngoài gửi về Việt Nam mà pháp luật Việt Nam quy định cấm nhập khẩu.
 • Vật phẩm, hàng hóa bị cấm vận chuyển bằng đường bưu chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam làm thành viên.

II. Quyền và trách nhiệm của các bên

Có quyền:

 • Từ chối hoặc hạn chế vận chuyển vật phẩm, hàng hóa theo quy định tại mục I của quy định này;
 • Kiểm tra nội dung của bưu gửi.

Có trách nhiệm:

 • Đảm bảo bí mật liên quan đến hàng hóa (trừ trường hợp vì lý do an ninh hoặc phải tuân theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền);
 • Bồi thường hàng hóa bị mất mát, hư hỏng theo chính sách bồi thường được quy định tại mục II của quy định này.

Có quyền:

 • Được đảm bảo chất lượng dịch vụ do EBS Logistics cung cấp;
 • Yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến hàng hóa trong quá trình vận chuyển;
 • Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa bị mất mát, thiếu hụt hoặc hư hỏng do lỗi của EBS Logistics.

Có trách nhiệm

 • Kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin về tài liệu, hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai;
 • Cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp pháp đi kèm hàng hóa;
 • Đóng gói hàng hóa đảm bảo yêu cầu như mục 1;
 • Bồi thường thiệt hại phát sinh cho EBS Logistics và các bên liên quan trong trường hợp thiệt hại đó do lỗi của người gửi;
 • Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cước phí sử dụng.

PHẦN II: CHÍNH SÁCH ĐỀN BÙ

I. Trình tự tiếp nhận và xử lý thông tin

 • Tại thời điểm bàn giao bưu gửi, nếu phát hiện bưu gửi bị mất mát, hư hỏng trong quá trình vận chuyển, người nhận phải từ chối nhận và yêu cầu nhân viên có thẩm quyền hoặc đối tác vận chuyển của EBS Logistics lập biên bản bất thường có ghi rõ tình trạng bưu gửi và có ký nhận của hai bên để có căn cứ giải quyết khiếu nại của khách hàng.
 • Người khiếu nại phải là người trực tiếp sử dụng dịch vụ/ người thanh toán cước phí đơn hàng.
 • Trong quá trình 2 bên đang tiến hành xác minh, giải quyết khiếu nại mà chưa có kết luận cuối cùng thì người khiếu nại không được quyền đưa tin lên trang mạng xã hội hay các phương tiện truyền thông đại chúng. Vi phạm quy định này, EBS Logistics được miễn trừ trách nhiệm (nếu có) đồng thời có quyền khởi kiện khách hàng tùy vào mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của EBS Logistics.

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

3.1. Thời hiệu giải quyết khiếu nại:

 • 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình thư, bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát chậm so với thời gian toàn trình đã công bố;
 • 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy chuyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung liên quan trực tiếp đến bưu gửi;
 • Khiếu nại chỉ có hiệu lực khi đi kèm biên bản bất thường có chữ ký của đại diện công ty EBS Logistics và khách hàng.
 • Trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian giải quyết khiếu nại và thời gian bồi thường thiệt hai có thể thay đổi nếu có sự thống nhất của hai bên theo nội dung trong hợp đồng được hai bên ký kết.

3.2. Thời gian giải quyết thông tin phản hồi:

 • Thời gian giải quyết khiếu nại tối đa là không quá 02 tháng (đối với dịch vụ trong nước) và không quá 03 tháng (đối với dịch vụ quốc tế) kể từ ngày nhận được phiếu tiếp nhận khiếu nại của khách hàng.
 • Thời gian bồi thường thiệt hại tối đa 30 ngày tính từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường.
 • Trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian giải quyết khiếu nại và thời gian bồi thường thiệt hai có thể thay đổi nếu có sự thống nhất của hai bên theo nội dung trong hợp đồng được hai bên ký kết.

II. Định mức bồi thường

Giá trị hàng hoá được bồi thường căn cứ vào:

 • Giá trị mua bảo hiểm hoặc giá trị khai: nếu hàng hoá sử dụng dịch vụ mua bảo hiểm hoặc dịch vụ khai giá do EBS Logistics cung cấp.
 • Cước vận chuyển của hàng hoá: nếu hàng hoá không sử dụng dịch vụ mua bảo hiểm hoặc dịch vụ khai giá do EBS Logistics cung cấp.
 • Các dịch vụ gia tăng khác mà khách hàng sử dụng do EBS Logistics cung cấp.

2.1. Hư hỏng, mất mát toàn bộ:

STT Dịch vụ Bồi thường Ghi chú
1

Dịch vụ chính hãng UPS, DHL, Fedex

Lấy kết quả bồi thường của hãng vận chuyển làm căn cứ đền bù Thường là 470.000đ/kg nhưng không vượt quá 2.350.000đ/gói kiện và 4.500.000đ/bưu gửi
2 Dịch vụ chuyên tuyến: Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU Bồi thường tiền hàng bằng giá trị nhỏ hơn giữa giá trị khai trên vận đơn/invoice gửi hàng hoặc 300.000đ/kilogam nhưng tối đa không quá 1.175.000đ/bưu thư và 2.350.000đ/gói kiện và 4.500.000đ/bưu gửi Hoàn lại cước gửi (trừ phí khai giá, xử lý hàng…)
3 Khai giá/Bảo hiểm Bồi thường 100% giá trị số tiền đã mua dịch vụ khai giá/bảo hiểm Không hoàn lại cước gửi

 

2.2. Mất mát, hư hỏng một phần:

 • Mất phụ kiện, sản phẩm còn nguyên: tỷ lệ đền bù 10%;
 • Mức độ hư hỏng từ 1-30%: tỷ lệ đền bù 30%;
 • Mức độ hư hỏng từ 31-50%: tỷ lệ đền bù 50%;
 • Mức độ hư hỏng quá 50%: tỷ lệ đền bù 100%.

2.3. Nguyên tắc chung:

 • Giá trị của hàng hóa sẽ do EBS Logistics xác minh qua 3 website bán hàng tại thị trường Việt nam;
 • Trong mọi mức độ hư hỏng, EBS Logistics sẽ lưu giữ bưu gửi để xác minh;
 • Trường hợp bị hư hỏng 1 hay nhiều sản phẩm trong cùng bưu gửi nhưng các sản phẩm là độc lập không thuộc bộ sản phẩm thì mức đền bù được xác định riêng theo sản phẩm, không đền bù cả bưu gửi;
 • Chỉ bồi thường thiệt hại trực tiếp (không bồi thường lợi nhuận, thu nhập bị mất, cơ hội kinh doanh tương lai).

3.1. Thời hiệu giải quyết khiếu nại:

 • 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình thư, bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát chậm so với thời gian toàn trình đã công bố;
 • 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy chuyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung liên quan trực tiếp đến bưu gửi;
 • Khiếu nại chỉ có hiệu lực khi đi kèm biên bản bất thường có chữ ký của đại diện công ty EBS Logistics và khách hàng.
 • Trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian giải quyết khiếu nại và thời gian bồi thường thiệt hai có thể thay đổi nếu có sự thống nhất của hai bên theo nội dung trong hợp đồng được hai bên ký kết.

3.2. Thời gian giải quyết thông tin phản hồi:

 • Thời gian giải quyết khiếu nại tối đa là không quá 02 tháng (đối với dịch vụ trong nước) và không quá 03 tháng (đối với dịch vụ quốc tế) kể từ ngày nhận được phiếu tiếp nhận khiếu nại của khách hàng.
 • Thời gian bồi thường thiệt hại tối đa 30 ngày tính từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường.
 • Trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian giải quyết khiếu nại và thời gian bồi thường thiệt hai có thể thay đổi nếu có sự thống nhất của hai bên theo nội dung trong hợp đồng được hai bên ký kết.

4.1. EBS Logistics được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hàng hoá trong các trường hợp sau:

 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm khách hàng (người gửi);
 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do đặc tính tự nhiên vốn có của hàng hóa ví dụ hàng dễ vỡ, hàng dễ hư hỏng;
 • Người khiếu nại không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng hàng hóa;
 • Hàng hóa đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận hàng;
 • Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
 • Khách hàng kê khai nội dung hàng hoá không đúng sự thật;
 • Người khiếu nại không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định;
 • Hàng hóa bị cướp, giật bởi người nhận mà Khách hàng (người gửi) đã chỉ định;
 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam;
 • Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Khách hàng (người gửi) vi phạm chính sách và quy định vận chuyển thì EBS Logistics được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do khách hàng (người gửi) gây ra;
 • Các hậu quả gián tiếp khác phát sinh liên đới do việc chậm toàn trình hay mất mát hàng hóa gây ra.

4.2. Miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp chậm thời gian toàn trình do các nguyên nhân sau đây:

 • Các nguyên nhân khách quan như: chuyến bay bị chậm trễ, hủy chuyến đã được EBS Logistics thông báo đến người gửi;
 • Các trường hợp hàng bị tạm giữ lại để kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan chức năng;
 • Do không liên lạc được với người nhận, hoặc do người nhận hẹn lại thời gian phát hàng.

Các Quy định trong Điều lệ vận chuyển và Bồi thường này thay thế cho tất cả các quy định được thể hiện bằng văn bản, lời nói hoặc cam kết khác của chúng tôi.