Chính sách hoàn tiền cước phí

1. Nội dung:

Khách hàng sẽ được hoàn tiền cước phí vận chuyển đã trả trong khoảng 45 ngày làm việc kể từ ngày cả hai bên thống nhất hoàn tiền. Số tiền và hình thức hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào trường hợp hoàn tiền cụ thể được quy định trong chính sách hoàn tiền.

2. Điều kiện hoàn tiền:

Khách hàng được hoàn tiền trong những trường hợp sau:

  1. Khách hàng hủy không sử dụng dịch vụ trước khi lô hàng được gửi đi hoặc trước khi giao gửi cho hãng vận chuyển/dịch vụ kết nối.
  2. EBS Express không thể thực hiện xuất khẩu thành công cho lô hàng.

Số tiền cước được hoàn trả cho khách là số tiền sau khi đã trừ đi các chi phí xử lý trước khi gửi của lô hàng như: chi phí đóng gói, khử trùng, kiểm dịch, chi phí mở tờ khai hải quan, chi phí môi giới thông quan…

3. Hướng dẫn hoàn tiền:

Khách hàng gửi yêu cầu hoàn tiền cho nhân viên kinh doanh hoặc qua trung tâm chăm sóc khách hàng của công ty thông qua các hình thức: gửi email, tin nhắn (SMS, Zalo, Viber) hoặc bằng văn bản gửi qua đường fax hoặc bưu điện trong khoảng thời gian giới hạn theo quy định của từng dịch vụ.

Không chấp nhận các yêu cầu hoàn tiền như gọi điện hoặc gửi yêu cầu quá thời hạn quy định.

4. Thay đổi chính sách:

EBS có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung chính sách theo thời gian phù hợp với môi trường, pháp luật của Việt Nam và sẽ thông báo đến toàn bộ khách hàng.

Liên hệ
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon