Chính sách bồi thường

Áp dụng với tất cả các lô hàng sử dụng dịch vụ của EBS Logistics.

Phần I. Trình tự tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi

1. Điều kiện tiếp nhận thông tin phản hồi:

 • Người khiếu nại phải có Hồ sơ khiếu nại đầy đủ và hợp lệ gồm:
  • Video và hình ảnh rõ nét chụp/ ghi lại toàn bộ quá trình lúc trước khi mở kiểm và trong khi mở kiểm của toàn bộ gói/ kiện hàng và cả lô hàng.
  • Người khiếu nại phải là người trực tiếp sử dụng dịch vụ/ người thanh toán cước phí đơn hàng.
 • Trong quá trình 2 bên đang tiến hành xác minh, giải quyết khiếu nại mà chưa có kết luận cuối cùng thì người khiếu nại không được quyền đưa tin lên trang mạng xã hội hay các phương tiện truyền thông đại chúng. Vi phạm quy định này, EBS Logistics được miễn trừ trách nhiệm (nếu có) đồng thời có quyền khởi kiện khách hàng tùy vào mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của EBS Logistics.
 • Cũng trong thời gian khiếu nại và chưa có kết luận cuối cùng, Người nhận hàng phải giữ nguyên cả lô hàng, gồm cả bao bì đóng gói và hàng hóa đúng như lúc nhận hàng. Nếu Người nhận vi phạm Quy định này, chúng tôi sẽ từ chối giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng.

2. Thời hiệu và thời gian giải quyết thông tin phản hồi:

3.1. Thời hiệu giải quyết khiếu nại:

 • EBS Logistics chỉ tiếp nhận các khiếu nại trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày gửi và không quá 07 ngày kể từ ngày thông báo phát hàng. Quá thời hiệu trên chúng tôi không tiếp nhận và giải quyết khiếu nại.
 • Trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian giải quyết khiếu nại và thời gian bồi thường thiệt hai có thể thay đổi nếu có sự thống nhất của hai bên theo nội dung trong hợp đồng được hai bên ký kết.

3.2. Thời gian giải quyết thông tin phản hồi:

 • Thời gian giải quyết khiếu nại tối đa không quá 03 (ba) tháng đối với dịch vụ vận chuyển quốc tế và không quá 06 (sáu) tháng đối với dịch vụ vận chuyển nội địa. Thời điểm này được tính từ ngày mà EBS Logistics nhận được khiếu nại hợp lệ của khách hàng.
 • Thời gian EBS Logistics bồi thường thiệt hại cho khách hàng tối đa trong vòng 30 ngày tính từ ngày các bên ký kết biên bản xác định trách nhiệm bồi thường. Việc bồi thường có thể được chi trả một lần hoặc nhiều lần cho người gửi tại Việt Nam và bằng tiền đồng Việt Nam.
 • Trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian giải quyết khiếu nại và thời gian bồi thường thiệt hai có thể thay đổi nếu có sự thống nhất của hai bên theo nội dung trong hợp đồng được hai bên ký kết.

Phần II. Định mức bồi thường

1. Quy định xác định giá trị hàng hóa:

Giá trị hàng hoá được bồi thường căn cứ vào:

 • Giá trị mua bảo hiểm hoặc giá trị khai: nếu hàng hoá sử dụng dịch vụ mua bảo hiểm hoặc dịch vụ khai giá do EBS Logistics cung cấp.
 • Cước vận chuyển của hàng hoá: nếu hàng hoá không sử dụng dịch vụ mua bảo hiểm hoặc dịch vụ khai giá do EBS Logistics cung cấp.
 • Các dịch vụ gia tăng khác mà khách hàng sử dụng do EBS Logistics cung cấp.

2. Nguyên tắc chung:

 • Giá trị của hàng hóa sẽ do EBS Logistics xác minh qua 3 website bán hàng tại thị trường Việt nam;
 • Trong mọi mức độ hư hỏng, EBS Logistics sẽ lưu giữ bưu gửi để xác minh;
 • Trường hợp bị hư hỏng 1 hay nhiều sản phẩm trong cùng bưu gửi nhưng các sản phẩm là độc lập không thuộc bộ sản phẩm thì mức đền bù được xác định riêng theo sản phẩm, không đền bù cả bưu gửi;
 • Chỉ bồi thường thiệt hại trực tiếp (không bồi thường lợi nhuận, thu nhập bị mất, cơ hội kinh doanh tương lai).

3. Định mức bồi thường:

3.1. Hư hỏng, mất mát toàn bộ:

STT Dịch vụ Bồi thường Ghi chú
1 Dịch vụ chính Hãng UPS, DHL, Fedex Áp dụng theo quy trình khiếu nại và bồi thường của Hãng vận chuyển. Thông thường là 470.000đ/kg nhưng không vượt quá 2.350.000đ/gói kiện và 4.500.000đ/bưu gửi.
2 Dịch vụ chuyên tuyến như Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU Bồi thường tiền hàng bằng giá trị nhỏ hơn giữa giá trị khai trên vận đơn/invoice gửi hàng hoặc 300.000đ/kg nhưng tối đa không vượt quá 1.175.000đ/bưu thư và 2.350.000đ/gói kiện và 4.500.000đ/bưu gửi là hàng. Không hoàn lại cước phí gửi hàng
3 Bảo hiểm (khai giá) Bồi thường 100% giá trị số tiền đã mua dịch vụ bảo hiểm (khai giá) Không hoàn lại cước phí gửi hàng

3.2. Mất mát, hư hỏng một phần:

 • Mất phụ kiện, sản phẩm còn nguyên: tỷ lệ đền bù 10%;
 • Mức độ hư hỏng từ 1-30%: tỷ lệ đền bù 30%;
 • Mức độ hư hỏng từ 31-50%: tỷ lệ đền bù 50%;
 • Mức độ hư hỏng quá 50%: tỷ lệ đền bù 100%.

Phần III. Miễn trừ trách nhiệm đền bù, bồi thường

1. EBS Logistics được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hàng hoá trong các trường hợp sau:

 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm khách hàng (người gửi);
 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do đặc tính tự nhiên vốn có của hàng hóa ví dụ hàng dễ vỡ, hàng dễ hư hỏng, hàng dễ bay hơi hoặc tiêu ngót…;
 • Người khiếu nại không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng hàng hóa;
 • Hàng hóa đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận hàng;
 • Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
 • Khách hàng kê khai nội dung hàng hoá không đúng sự thật;
 • Người khiếu nại không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định;
 • Hàng hóa bị cướp, giật bởi người nhận mà Khách hàng (người gửi) đã chỉ định;
 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam;
 • Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Khách hàng (người gửi) vi phạm chính sách và quy định vận chuyển thì EBS Logistics được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do khách hàng (người gửi) gây ra;
 • Các hậu quả gián tiếp khác phát sinh liên đới do việc chậm toàn trình hay mất mát hàng hóa gây ra.

2. Miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp chậm thời gian toàn trình do các nguyên nhân sau đây:

 • Các nguyên nhân khách quan như: chuyến bay bị chậm trễ, hủy chuyến, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn…
 • Các trường hợp hàng bị tạm giữ lại để kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan chức năng;
 • Do không liên lạc được với người nhận, hoặc do người nhận hẹn lại thời gian phát hàng.

Các Quy định trong Điều lệ vận chuyển và Bồi thường này thay thế cho tất cả các quy định được thể hiện bằng văn bản, lời nói hoặc cam kết khác của chúng tôi.

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LONG HẢI

(Giám đốc công ty) – Đã ký