Do tình hình hiện tại tại Ukraine, các dịch vụ sau đây sẽ bị tạm ngừng:

  • Tất cả các dịch vụ đến và đi từ Ukraine.
  • Tất cả các dịch vụ đến và đi từ Nga.
  • Tất cả các dịch vụ đến và đi từ Belarus.

Các gói hàng đang vận chuyển mà không thể giao được sẽ được trả lại miễn phí cho người gửi nếu có thể.

Dịch vụ & Tin tức mới