Phụ phí nhiên liệu

Phụ phí nhiên liệu áp dụng với tất cả các dịch vụ vận chuyển, chuyển phát nhanh tài liệu và hàng hóa gửi từ Việt Nam đi quốc tế và ngược lại.

Phụ phí nhiên liệu là khoản thu tính thêm vào tiền cước vận chuyển của tất cả các lô hàng để bù đắp một một chi phí về sự biến động của giá xăng dầu toàn cầu. Khoản phụ phí này có thể tăng hoặc giảm tùy theo từng thời điểm.

Phụ phí nhiên liệu được thay đổi và công bố theo mỗi 07 ngày một lần.

Ngày hiệu lực Phụ phí
24/08/2020 9.25%
17/08/2020 9.25%
10/08/2020 9.25%
03/08/2020 9.25%

Các dịch vụ bị ảnh hưởng

Phụ phí nhiên liệu áp dụng với tất cả các dịch vụ, tất cả khu vực trên thế giới và các chi phí phụ trợ sau đây:

  • Phí thu một lần.
  • Giao hàng và nhận hàng khu vực vùng sâu vùng xa.
  • Giao hàng tại nơi cư trú.
  • Giao hàng và lấy hàng vào thứ bảy.
  • Xử lý bổ sung, gói hàng lớn và vượt giới hạn tối đa.
  • Xử lý tấm nâng hàng quá cỡ.
  • Phụ phí cao điểm.