Phụ phí gửi hàng

Phụ phí gửi hàng được tính trên từng lô hàng cụ thể. Chúng tôi thường kiểm tra chi tiết và thông báo với người gửi/người thanh toán trước khi gửi hàng đi.

Một số loại phụ phí có thể được áp dụng:

Tên phụ phí Phụ phí Chi tiết
Phụ phí xử lý 141.000 VNĐ

Áp dụng cho mỗi gói hàng trong các trường hợp sau đây:

  • Hàng hóa không đóng kín bằng thùng các-tông. Ví dụ đóng bằng kim loại, gỗ, nhựa cứng, nhựa mềm (túi nhựa) hoặc vật liệu xốp polystyren (xốp styrofoam).
  • Gói hàng dạng hình trụ như thùng tròn, trống, xô thùng, lốp xe không được đóng kín trong các thùng các-tông.
  • Gói hàng có cạnh dài nhất vượt quá 122cm hoặc cạnh dài thứ hai vượt quá 76cm.
  • Gói hàng có trọng lượng thực tế lớn hơn 32kg.
Phụ phí xử lý Pallet quá khổ 5.875.000 VNĐ Áp dụng với mỗi pallet khi pallet vượt quá giới hạn kích thước hoặc trọng lượng (thay đổi tùy theo điểm đi và điểm đến).
Phụ phí Lỗi sai địa chỉ

286.700 VNĐ/Mỗi gói hàng

Tối đa 822.500 VNĐ/Lô hàng

Tính cho người gửi hàng nếu không thể giao hàng được do sai địa chỉ, hoặc do địa chỉ nhận hàng là hộp thư bưu điện.
Phụ phí chuyển thuế Hải quan

352.500 VNĐ

Áp dụng với những lô hàng lựa chọn người gửi thanh toán thuế Hải quan.
Phụ phí khu dân cư

79.000 VNĐ

Áp dụng cho mỗi lô hàng giao đến địa chỉ khu dân cư cũng như địa chỉ kinh doanh.
Phụ phí khu vực mở rộng

611.000 VNĐ/Lô hàng hoặc 9.400 VNĐ/kg, tùy thuộc mức nào lớn hơn.

Áp dụng cho những lô hàng được nhận hoặc phát tại khu vực mở rộng
Phụ phí vùng sâu vùng xa

681.500 VNĐ/Lô hàng hoặc 9.400 VNĐ/kg, tùy thuộc mức nào lớn hơn.

Áp dụng cho những lô hàng được nhận hoặc phát đến tại một số điểm nằm ngoài khu vực mở rộng và khó tiếp cận cho việc phát hàng.
Phụ phí gói hàng có kích thước lớn - Trọng lượng tính phí tối thiểu (MBW)

1.410.000 VNĐ/Mỗi gói, và trọng lượng tính cước tối thiểu là 40 kg.

Gói hàng có kích thước lớn khi tổng chiều dài của gói hàng cộng với chu vi (2 x rộng) + (2 x cao) lớn hơn 300 cm, nhưng không vượt quá kích thước tối đa là 400 cm.
Phí vượt quá giới hạn tối đa

4.700.000 VNĐ/Mỗi gói

Áp dụng cho mỗi gói hàng vượt quá giới hạn sau:

  • Trọng lượng tối đa cho một gói hàng là 70 kg.
  • Chiều dài tối đa cho một gói hàng là 274 cm.
  • Kích thước tối đa cho một gói hàng có tổng là 400 cm gồm chiều dài cộng với chu vi [(2 x chiều rộng) + (2 x chiều cao)].
Phí hàng cấm

3.525.000 VNĐ/ Mỗi gói

 
Phí trả trước thuế nhập khẩu

2% trên tổng thuế nhập khẩu, mức tối thiểu là 178.600 VNĐ

 
Phí lưu kho

159.800 VNĐ mỗi lô hàng mỗi ngày hoặc 2.350 VNĐ mỗi kg hàng mỗi ngày, tùy theo điều kiện nào lớn hơn, sẽ áp dụng nếu hàng hóa chưa được thông quan trong vòng ba ngày kể từ ngày hàng về đến kho.

 

 Lưu ý: phụ phí có thể thay đổi tùy theo từng dịch vụ mà lô hàng kết nối gửi qua.