Chuyển phát nhanh

Chuyển phát nhanh, phát chuyển nhanh hay giao nhận nhanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn thu gom, chia chọn, vận chuyển và phát, bằng các phương tiện vật lý, thông tin dưới dạng văn bản và bưu kiện, gói hàng hóa có yếu tố nhanh về thời gian và có độ tin cậy cao.

Thông thường, trong các bảng thông tin về chuyển phát nhanh sẽ có kèm theo “thời gian cam kết”. Thuật ngữ trong ngành gọi là “thời gian toàn trình”, đây là khoảng thời gian tính từ khi văn bản, bưu kiện, gói hàng hóa được nhận gửi đến khi được phát đến địa chỉ giao nhận.

Chuyển phát nhanh quốc tế

Đây là một dịch vụ chuyển phát nhanh chuyên nghiệp với các tiêu chuẩn về dịch vụ khắt khe nhất. Dịch vụ này đảm bảo nhận và giao hàng tận nơi theo một tiêu chuẩn thời gian cụ thể.

Tại Việt Nam, bên cạnh các hãng chuyển phát nhanh quốc tế lớn mở chi nhánh/văn phòng thì các công ty khác đa phần hoạt động theo dạng liên doanh – liên kết.

H3 HEADING TAG — 30px

Our non-asset based Road network provides you with flexibility, improved service levels, accelerated delivery, reduced direct and indirect costs and much less complexity.

H4 HEADING TAG — 24px

Our expertise in transport management and planning allows us to design a solution that meets your needs and also quickly respond to any event disruptions, such as weather.

H5 HEADING TAG — 18px

Our expertise in transport management and planning allows us to design a solution that meets your needs and also quickly respond to any event disruptions, such as weather.

H6 HEADING TAG — 14px

Our non-asset based Road network provides you with flexibility, improved service levels, accelerated delivery, reduced direct and indirect costs and much less complexity.

Buttons

Full width

Logistics Ground’s flexible model, using only quality carriers, means you benefit from improved service levels, greater flexibility and time-definite deliveries. Our expertise in transport management and planning allows us to design a solution that meets your needs and also quickly respond to any event disruptions, such as weather. Our non-asset based Road network provides you with flexibility, improved service levels, accelerated delivery, reduced direct and indirect costs and much less complexity.

Two Columns

Our expertise in transport management and planning allows us to design a solution that meets your needs and also quickly respond to any event disruptions, such as weather.

Our non-asset based Road network provides you with flexibility, improved service levels, accelerated delivery, reduced direct and indirect costs and much less complexity.

Three Columns

Over 42,000 dedicated employees, working in 17 regional clusters around the globe, deliver operational excellence — to provide viable answers to the most challenging supply chain questions.

Globally known for our ability to handle every last detail of our customers’ particular logistics and forwarding needs, BestLogistic’s Special Services team takes care of all your logistics.

Provides a scalable and customizable solution for customers who have programs to retire outdated IT assets. Delivering logistical services and much more to the exhibition.

Four Columns

 1. Logistics Ground’s flexible model
 2. Using only quality carriers, means
 3. You benefit from improved service
 4. Levels, greater flexibility
 • Time-definite deliveries
 • Our expertise in transport
 • Management and planning allows
 • Us to design a solution that meets
 • Our non-asset based Road network
 • Provides you tour needs
 • Also quickly respond to any event
 • Disruptions, such as weather
 • With flexibility, improved service
 • Levels, accelerated delivery
 • Reduced direct and indirect
 • Costs much less complexity