Chuyển phát quốc tế tiết kiệm

Chuyển phát quốc tế tiết kiệm hàng hóa đến hơn 160 nước trên toàn cầu. Thích hợp cho những lô hàng lớn và không cần thời gian giao gấp.