Các dịch vụ chính

Dịch vụ hàng xuất

Chuyển phát nhanh tài liệu và hàng hóa đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ

Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế EBS chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu và hàng hóa đi quốc tế hàng đầu ở Việt Nam.

Gửi thư từ, tài liệu đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Giao hàng tận nơi sau 2 - 4 ngày làm việc.

Chuyển phát quốc tế tiết kiệm hàng hóa đến hơn 160 nước trên toàn cầu. Thích hợp cho những lô hàng lớn và không cần thời gian giao gấp.

EBS Express là công ty chuyển phát nhanh quốc tế chuyên gửi các loại hàng khó, nhạy cảm đi quốc tế hàng đầu ở Việt Nam. Chúng tôi có thể gửi các...

EBS Express là công ty chuyển phát nhanh quốc tế chuyên gửi các loại hàng khó, nhạy cảm đi quốc tế hàng đầu ở Việt Nam. Chúng tôi có thể gửi các...

Vận chuyển các loại hàng hóa đi quốc tế qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Giao hàng tận nơi sau 3 - 5 ngày làm việc.

Dịch vụ hàng nhập

Nhận vận chuyển tài liệu và hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới gửi về Việt Nam

Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế EBS chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu và hàng hóa đi quốc tế hàng đầu ở Việt Nam.

Gửi thư từ, tài liệu đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Giao hàng tận nơi sau 2 - 4 ngày làm việc.

Chuyển phát quốc tế tiết kiệm hàng hóa đến hơn 160 nước trên toàn cầu. Thích hợp cho những lô hàng lớn và không cần thời gian giao gấp.

EBS Express là công ty chuyển phát nhanh quốc tế chuyên gửi các loại hàng khó, nhạy cảm đi quốc tế hàng đầu ở Việt Nam. Chúng tôi có thể gửi các...

EBS Express là công ty chuyển phát nhanh quốc tế chuyên gửi các loại hàng khó, nhạy cảm đi quốc tế hàng đầu ở Việt Nam. Chúng tôi có thể gửi các...

Vận chuyển các loại hàng hóa đi quốc tế qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Giao hàng tận nơi sau 3 - 5 ngày làm việc.